ask for a question
hindbær pi 3 model b + (plus) moderbræt hovedkort med bcm2837b0 cortex-a53 (armv8) 1.4ghz cpu dual-band trådløs lan m / 1gb ram
$ 59.99
hindbær pi 3 model b + (plus) moderbræt hovedkort med bcm2837b0 cortex-a53 (armv8) 1.4ghz cpu dual-band trådløs lan m / 1gb ram #07008242
US $59.99
$79.99