ask for a question
อุปกรณ์เสริมการพิมพ์ 3 มิติแพลตฟอร์มความร้อน z รองรับแผ่นอลูมิเนียมพรูซา i3 a8 สนับสนุนแผ่นเตียงร้อน i3 เตียงร้อนแผ่นอลูมิเนียม
$ 26.99
อุปกรณ์เสริมการพิมพ์ 3 มิติแพลตฟอร์มความร้อน z รองรับแผ่นอลูมิเนียมพรูซา i3 a8 สนับสนุนแผ่นเตียงร้อน i3 เตียงร้อนแผ่นอลูมิเนียม #07289631
US $26.99
$37.79