ask for a question
BENETECH GM320 เคลื่อนที่ / มัลติ-ฟังก์ชั่น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด -50-380℃ สำหรับสถานที่ทำงานและการสอน, ปิดอัตโนมัติ, เก็บข้อมูล
$ 11.15
BENETECH GM320 เคลื่อนที่ / มัลติ-ฟังก์ชั่น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด -50-380℃ สำหรับสถานที่ทำงานและการสอน, ปิดอัตโนมัติ, เก็บข้อมูล #07223356
US $11.15
$15.59