ask for a question
ดิจิตอล gt750 มือถือเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบไม่สัมผัส pyrometer ir เลเซอร์พอยปืนที่มีแสงไฟ -50 ~ 750 องศาสำหรับอุตสาหกรรม
$ 29.99
ดิจิตอล gt750 มือถือเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบไม่สัมผัส pyrometer ir เลเซอร์พอยปืนที่มีแสงไฟ -50 ~ 750 องศาสำหรับอุตสาหกรรม #07407624
US $29.99
$44.99