ask for a question
สร้อยข้อมือสมาร์ท KL115 สำหรับ ตรวจสอบอัตรการเต้นของหัวใจ / มาตรวัดจำนวนก้าว / เตือนข้อความ / เตือนการโทร / เครื่องมือวัดจำนวนก้าวที่เดิน / ติดตามการทำกิจกรรม / ติดตามการนอนหลับ / นาฬิกาปลุก
$ 8.79
สร้อยข้อมือสมาร์ท KL115 สำหรับ ตรวจสอบอัตรการเต้นของหัวใจ / มาตรวัดจำนวนก้าว / เตือนข้อความ / เตือนการโทร / เครื่องมือวัดจำนวนก้าวที่เดิน / ติดตามการทำกิจกรรม / ติดตามการนอนหลับ / นาฬิกาปลุก #06621873
US $8.79
$16.49