IMMATERIALRÄTT

1. LightInTheBox har registrerade varumärken, upphovsrätter, patent och domännamn i USA, Europeiska unionen och andra relevanta länder/regioner, och LightInTheBox är ensam ägare av ovannämnda rättigheter. Dessutom tillhör den immateriella äganderätten till samlingen, arrangemanget och monteringen av allt innehåll på denna webbplats ("Kompileringen") också exklusivt LightInTheBox.

Du får inte använda LightInTheBox varumärken, copyrights, patenter och domännamn eller Kompilering på något sätt som nedvärderar eller misskrediterar LightInTheBox eller på något sätt som kan orsaka förvirring eller brott mot tillämpliga lagar eller förordningar. Programvaran som används eller tillämpas på denna webbplats ("programvaran") tillhör LightInTheBox och/eller dess programvaruleverantörer. Innehållet, kompileringen och programvaran är alla skyddade enligt statliga, nationella och internationella upphovsrättslagar.

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas är reserverade av LightInTheBox. Allt innehåll på den här webbplatsen får endast reproduceras eller distribueras med uttryckligt tillstånd från LightInTheBox. Överträdare kommer att åtalas i den grad lagen tillåter.

All information och allt innehåll som rör objekt på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till grafik, foton, ljud, musik, videor, beskrivningar som erhållits från leverantörers eller tredje parts källor, ägs, tillverkas, säljs eller stöds inte av LightInTheBox. På grund av de tekniska begränsningarna kan LightInTheBox inte lämna en fullständig garanti för att nämnd information är korrekt, fullständig, tillförlitlig, aktuell eller felfri.

2. Om inte annat anges någon annanstans i detta avtal eller på webbplatsen, behandlas och kommer allt som du skickar eller publicerar på webbplatsen och/eller tillhandahåller LightInTheBox, inklusive, utan begränsning till, idéer, kunskap, tekniker, frågor, recensioner, kommentarer och förslag ( kollektivt, "Inlämningar") att behandlas som icke-konfidentiellt och icke-äganderättsskyddat, och genom att skicka in eller publicera samtycker du till att oåterkalleligt licensiera inlägget och alla immateriella rättigheter relaterade till detta (exklusive moraliska rättigheter såsom upphovsrätt) till LightInTheBox utan avgift och LightInTheBox ska ha den royaltyfria, världsomspännande, eviga, oåterkalleliga och överlåtbara rätten att använda, kopiera, distribuera, visa, publicera, framföra, sälja, leasa, överföra, anpassa, skapa härledda verk från sådana Inlämningar på alla sätt och i vilken form som helst, och att översätta, modifiera, bakåtkonstruera, demontera eller dekompilera sådana Inlämningar. Alla inlämningar kommer automatiskt att bli LightInTheBox egna och exklusiva egendom och ska inte returneras till dig.

Utöver de rättigheter som gäller för allt inlämnat material, när du publicerar kommentarer eller recensioner på Webbplatsen, ger du även LightInTheBox rätten att använda namnet som du skickar med någon recension, kommentar eller annat innehåll, i förekommande fall, i samband med sådan recension, kommentar eller annat innehåll. Du anger och garanterar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till recensioner, kommentarer och annat innehåll som du publicerar på denna Webbplats och att användningen av dina recensioner, kommentarer eller annat innehåll av LightInTheBox inte kommer att göra intrång i eller bryta mot tredje parts rättigheter. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda LightInTheBox eller tredje part för att få orättvis berikning. LightInTheBox kan, men ska inte vara skyldig, att ta bort eller redigera inlägg (inklusive kommentarer eller recensioner) av någon anledning.

3. POLICY GÄLLANDE ÖVERTRÄDELSE AV IMMATIERALRÄTTEN

LightInTheBox respekterar immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, varumärke, patent, design och affärssekretess. Om du anser att de produkter som säljs på vår Webbplats kränker dina eller andras immateriella rättigheter, är du välkommen att hävda dina rättigheter och/eller lämna in ett klagomål i enlighet med de förfaranden och format som beskrivs i 4.4 nedan.

Om du skickar ett falskt meddelande om intrång kan du bli skadeståndsskyldig (inklusive kostnader och advokatarvoden). Om du är osäker på om materialet utgör ett intrång, vänligen kontakta en advokat innan du skickar ett meddelande till LightInTheBox. Bedrägliga eller missbrukande meddelanden eller annat missbruk av LightInTheBox immaterialrättspolicy kan resultera i avslutande av konto eller andra rättsliga konsekvenser.

4. Om du är en immateriell ägare och du anser att någon produkt eller tjänst som är tillgänglig på vår Webbplats kränker dina immateriella rättigheter, kan du skicka följande information i sin helhet via e-post till ipip@lightinthebox.com, och detta är det enklaste sättet att skicka in ditt meddelande om intrång. Vi tar inget ansvar för vårdslöshet eller försening för eventuella klagomål som görs via andra kanaler som postutdelning, brevlådor, andra e-postadresser eller snabbmeddelanden, etc., som kan misslyckas eller försenas att tas emot eller besvaras.

Information som krävs enligt Digital Millenium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512(c)(2) och/eller andra relevanta lagar, förordningar och tidigare policy:

A. En elektronisk eller fysisk signatur av den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv vara som påstås ha kränkts;

B. En beskrivning av det arbete eller material som påstås ha kränkts och var det påstådda kränkta materialet finns på webbplatsen (webbadressen till produkten/produkterna);

C. Information som rimligen är tillräcklig för att vi ska kunna kontakta dig, såsom din adress, telefonnummer och e-postadress;

D. Ett uttalande från dig om att du i god tro tror att den omtvistade användningen av materialet inte är auktoriserad av upphovsrätten eller annan ägare av immaterialrätt, dess ombud eller lagen;

E. Identifiering av de immateriella rättigheter som du hävdar kränkts av webbplatsen (t.ex. "XYZ upphovsrätt", "ABC varumärke, reg. nr. 123456, registrerad 1/1/04”, osv. Vid upphovsrättsintrång bör du ange upphovsrättsregistreringsnumret eller en länk till plattformen där det först publicerades, webbadressen till det kränkta verket/bilden och/eller annan information som bevisar att du är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att använda den); och

F. Ett uttalande från dig om att ovanstående information och meddelande är korrekt, och under straff för mened, att du är upphovsrättsinnehavaren eller auktoriserad att agera på uppdrag av ägaren vars exklusiva rätt påstås ha kränkts.

UPPHOVSRÄTTSOMBUD

Utsedda ombudets namn:【SURIGUGA juridisk tjänsteman】

Postadress: 51 Tai Seng Avenue, #05-02B/C, Pixel Red, Singapore

Postnummer: 53394

Telefonnummer: +65 63059667

E-post: ipip@lightinthebox.com

*(Den här e-postadressen är till för rapport om intrång i immateriella rättigheter. För kundklagomål, vänligen kontakta vårt kundtjänstteam)