IMMATERIELLE RETTIGHETER

1. LightInTheBox har registrerte varemerker, opphavsrettigheter, patenter og domenenavn i USA, EU og andre relevante land/regioner,og LightInTheBox er eneeier av de ovennevnte rettighetene. Dessuten tilhører immaterielle rettigheter til kolleksjonen, arrangementet og samlingen av alt innhold på dette nettstedet ("kompileringen") også utelukkende LightInTheBox.

Du kan ikke bruke LightInTheBox' innhold eller kompilering på noen måte som nedvurderer eller vanærer LightInTheBox, eller på noen måte som kan forårsake forvirring eller brudd på gjeldende lover eller regelverk. Programvaren som benyttes på dette nettstedet («programvaren») tilhører LightInTheBox og/eller leverandørene av programvaren. Innholdet, kompileringen og programvaren er alle beskyttet under statlige, nasjonale og internasjonale lover om opphavsrett.

Alle rettigheter som ikke gis uttrykkelig er forbeholdt LightInTheBox. Eventuelt nettstedsinnhold på nettsiden kan kun gjengis eller distribueres med uttrykkelig tillatelse fra LightInTheBox. Overtredere vil bli straffeforfulgt i lovens fulle utstrekning.

All informasjon og innhold knyttet til elementer på nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til grafikk, bilder, lyder, musikk, videoer, beskrivelser innhentet fra leverandørers eller tredjeparts kilder, verken eies, produseres, selges eller støttes av LightInTheBox. På grunn av de tekniske begrensningene kan ikke LightInTheBox gi en fullstendig garanti for at denne informasjonen er nøyaktig, fullstendig, pålitelig, oppdatert eller feilfri.

2. Med mindre annet angis andre steder i denne avtalen eller på nettstedet, kommer alt du sender inn til eller legger ut på nettstedet og/eller forsyner LightInTheBox med, inkludert og ikke begrenset til ideer, knowhow, teknikker, spørsmål, omtaler, kommentarer og forslag (med samlebetegnelsen «bidrag») til å behandles som ikke-konfidensielt og ikke-privateid, og ved å bidra eller legge ut samtykker du i å ugjenkallelig lisensiere oppføringen og alle IP-rettigheter knyttet til den (unntatt ideelle rettigheter som opphavsrett) til LightInTheBox uten vederlag, og LightInTheBox skal ha en royaltyfri, verdensomspennende, evigvarende, ugjenkallelig og overførbar rett til å bruke, kopiere, distribuere, vise, publisere, fremføre, selge, lease, overføre, tilpasse og lage avledede verker fra slike bidrag på alle måter og i noen som helst form, samt til å oversette, modifisere, omvendt-utvikle, demontere eller dekompilere slike bidrag. Alle bidrag skal automatisk tilhøre LightInTheBox alene og skal ikke returneres til deg.

Du garanterer at hele eller deler av bidragene dine er klarerte og fri for eventuelle brudd på immaterielle rettigheter, tvister eller krav fra tredjeparter. LightInTheBox påtar seg intet ansvar for misbruk fra din side av opphavsrett eller andre rettigheter tilhørende tredjeparter. Du forplikter deg til å forsvare og holde LightInTheBox skadesløs mot eventuelle tap forårsaket på grunn av feil oppførsel fra din side angående kommentarene og merknadene for ethvert formål.

I tillegg til rettighetene som gjelder for ethvert bidrag, gir du når du legger ut kommentarer eller omtaler på nettstedet, også LightInTheBox rett til å bruke navnet du sender inn med en eventuell anmeldelse, kommentar eller annet innhold i forbindelse med en slik omtale, kommentar eller annet innhold. Du antar og garanterer at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til omtalene, kommentarene og annet innhold du legger ut på dette nettstedet, og LightInTheBox' bruk av omtalene, kommentarene eller annet innhold ikke bryter med eller krenker rettighetene til eventuelle tredjeparter. Du skal ikke bruke en falsk e-postadresse, utgi deg for å være andre enn deg selv eller på annen måte villede LightInTheBox eller tredjeparter for å oppnå ugrunnet berikelse. LightInTheBox kan uforpliktet fjerne eller redigere eventuelle bidrag (inkludert kommentarer eller omtaler) av hvilken som helst grunn.

3. POLICY VED BRUDD PÅ IMMATERIELLE RETTIGHETER

LightInTheBox respekterer immaterielle rettigheter, inkludert og ikke begrenset til opphavsrett, varemerker, patenter, design og forretningshemmeligheter. Hvis du mener at produktene som er til salgs på nettstedet vårt krenker dine eller andres åndssverksrettigheter, er du velkommen til å hevde dine rettigheter og/eller sende inn en klage i samsvar med prosedyrene og formatet beskrevet i 4.4 nedenfor.

Hvis du sender et falskt varsel om overtredelse, kan du være ansvarlig for utgifter (inkludert kostnader og advokathonorarer). Hvis du ikke er sikker på om materialet er krenkende, vennligst kontakt en advokat før du sender en melding til LightInTheBox. Bedragerske eller misbrukende merknader eller annet misbruk av LightInTheBoxs retningslinjer for immaterielle rettigheter kan føre til avslutning av konto eller andre juridiske konsekvenser.

4. Hvis du er eier av immaterielle rettigheter og du mener at et produkt eller en tjeneste som er tilgjengelig på nettstedet vårt krenker dine rettigheter, kan du sende følgende informasjon i sin helhet via e-post til ipip@lightinthebox.com, og dette er den enkleste måten å sende inn krenkelsesmeldingen på. Vi påtar oss ikke noe ansvar for uaktsomhet eller forsinkelse for eventuelle klager gjort gjennom andre kanaler som postlevering, postkasser, annen e-postadresse eller direktemeldinger, osv., som kan hindre eller forsinke dem fra å bli mottatt eller besvart.

Informasjon som kreves i henhold til Digital Millenium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512(c)(2) og/eller andre relevante lover, forskrifter og tidligere retningslinjer:

A. En elektronisk eller fysisk signatur fra personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket.

B. En beskrivelse av det angivelig krenkende verket eller materialet samt hvor det angivelig krenkende materialet befinner seg på nettstedet (produktets/produktenes URL).

C. Informasjon som med rimelighet gjør oss i stand til å kontakte deg, for eksempel adresse, telefonnummer og e-postadresse.

D. En erklæring fra deg om at du er i god tro på at den omtvistede bruken av materialet ikke autoriseres av opphavsretten eller andre rettighetshavere, sistnevntes representanter eller loven.

E. Identifikasjon av immaterielle rettighetersrettigheter som du hevder krenkes av nettstedet (f.eks. «XYZ copyright», «ABC trademark, Reg. Nr. 123456, registrert 1/1/04”, etc. No. 123456, registered 1/1/04» osv. Ved brudd på opphavsretten oppgir du opphavsrettens registreringsnummer eller en lenke til plattformen der det først ble publisert, nettadresse til det krenkende verket/bildet og/eller annen informasjon som beviser at du eier opphavsretten eller er autorisert til å bruke den), og

F. En erklæring fra deg om at informasjonen og varslingen ovenfor er nøyaktig, med fare for straff ved falsk forklaring, at du eier opphavsretten eller er autorisert til å handle på vegne av eieren, hvis eksklusive rettighet angivelig er krenket.

COPYRIGHT AGENT

Naam aangewezen agent:【SURIGUGA Legal Officer 】

Postadres: 51 Tai Seng Avenue, #05-02B/C, Pixel Red, Singapore

Postcode: 533941

Telefoonnummer: +65 63059667

E-mail: ipip@lightinthebox.com

*(Denne e-postadressen er for rapporten om brudd på immaterielle rettigheter. Neem voor klachten van klanten contact op met ons CS-team)