LightInTheBox Bonus & Kreditt Program Betingelser

Velkommen til vår Bonus & Kreditt Program side. Bonus & Kreditt Programmet er gjenstand for de følgende Programspesifikke Betingelsene.

På denne siden:

Typer

 • Bonus
 • Kreditt

Program-Spesifikke Medlemsskaps Fordeler & Restriksjoner

Deltagelse i Bonus & Kreditt Programmet er effektivt etter registrering på LightInTheBox.com og er helt gratis. LightInTheBox.com forbeholder seg retten til å kansellere, endre, suspendere eller endre ethvert forhold ved Bonus & Kreditt Program Betingelsene til enhver tid uten foregående beskjed til deg.

 • Bonus:

  Der er flere måter å tjene Bonus på.

  1. Et medlem som gjør et Kvalifiserende Kjøp (definert under) kan tjene Bonus tilsvarende 1% av Nettobeløpet (definert under) betalt for det kjøpet.

  Kvalifiserende Kjøp mener et kjøp plassert online på et eller flere produkter fra LightInTheBox.com som er betalt i helhet.

  Nettobeløp mener den kontantsummen betalt av Medlemmet for produktet (ene) kjøpt i det Kvalifiserende Kjøpet etter at avslag og andre Bonuser & Kreditter er fradratt.

  2. Markedsføringseventer vil bli holdt i perioder hvor markedsføringsbonuser kan tjenes i henhold til Event Regler.

  Restriksjoner:
  - Bonus er ikke gitt for kjøp betalt i helhet med Bonus & Kreditt. Balansen for et Kjøp betalt delvis med Bonus & Kreditt er kvalifisert til å tjene Bonus på den delen av balansen som ikke ble betalt med Bonus & Kreditt.
  -Bonus vil bli postet til din Bonus- & Kredittkonto etter at vi har bekreftet at du har mottatt alle varene og du har skrevet en vudreing av produktene i bestillingen din.
  - Bonus gitt er rundet ned til nærmeste cent, untatt for JPY, CLP, NOK, DKK, SEK, KRW, som blir rundet ned til nærmeste hele enhet.

 • Kreditt:

  Refunderinger kan bli brukt som Kreditt eller refundert til din originale betalingsmetode straks orderen din har blitt gitt en refundering. Medlemmer som aksepterer refunderinger i Kreditt skal ikke motta andre tilbakebetalinger for kanselleringer av tilbud eller retur av varer i noen form.

Bonus & Kreditt Balanse

Medlemmer kan sjekke sin Bonus & Kredittbalanse til enhver tid ved å logge inn på Min Konto siden og klikke på Min Bonus & Kreditt. LightInTheBox.com er ikke ansvarlig for noen unnlatelser, forsinkelser eller feil ved Kredittering av Bonus til en konto. Hvert Medlem er ansvarlig for enhver aktivitet som oppstår på hans konto, inkludert innløsning av Bonus & Kreditt, enten aktiviteten var godkjent eller ikke.

Utløp

Dersom annet ikke er spesifisert av LightInTheBox.com, har Bonus en utløpsdato. Dersom et Medlem ikke gjør et kjøp eller bruker sin Bonus før utløpsdatoen, vil enhver utløpt Bonus bli fratrukket fra dets Bonus & Kredittbalanse.

Kreditt er gyldig for alltid, med mindre medlemmens bonus- og kredittkonto får status som inaktiv konto.

Inaktiv konto

Dersom medlemmet ikke har logget på bonus og kreditt-kontoen i en sammenhengende periode på 365 dager fra medlemets siste innloggingsdato, etter forutgående skriftlig varsling om at kontostatusen vil endres til inaktiv konto, reserverer LightInTheBox.com rett til å kreve et administrasjonsgebyr på 1 【USD】fra din bonus- og kredittkonto per måned hvis det ikke er noen påloggingsaktivitet har funnet sted innen 10 dager etter varselet. Hvis saldoen på medlemskontoen ikke er tilstrekkelig til å betale for administrasjonsgebyret, forbeholder LightInTheBox.com retten til å stenge kontoen din.

Innløsning av Bonus & Kreditt

Bonus & Kreditt vil automatisk bli brukt mot det neste kvalifiserende kjøp på LightInTheBox.com, unntatt for kjøp av forhåndsbetalt Kerditt og/eller Bonus.. For å bruke Bonus & Kreditt for å betale en ordre, må ordren være plassert i samme valuta som Bonus & Kredittbalansen. For å innløse Bonus & Kreditt, sjekk den gjeldende boksen under betalinsprosessen på LightInTheBox.com.

Uttak

Bonus kan ikke tas ut.

Kreditt kan bare tas ut til det kortet eller kontoen du brukte når du betalte, og en oppføring av uttaket vil bli listet på din kredittkort utskrift etter at uttaksanmodningen er suksessfullt behandlet. Dersom mer enn et kort ble brukt for å betale, vil den totale uttakssummen bli delt på kortene. For å ta ut Kreditt, klikk knappen i Tilgjengelig Balanse på Min Bonus & Kreditt side.

Returer

Dersom du returnerer et product i en ordre som ble betalt helt eller delvis ved bruk av Bonus & Kreditt, vil returen bli behandlet i henhold til vår Retur Vedtekt.

Ikke-Overførbarhet og Ikke- Aggregering av Bonus & Kreditt Balanse.

Bonus & Kreditt og enhver annen rettighet eller forpliktelse kan ikke bli overført, solgt, gitt bort eller kjøpslått med av noe Medlem eller annen person, uten foregående skriftelig godkjenning fra LightInTheBox.com. Ethvert forsøk på å gjøre noe av det nevnte vil bli kjent ugyldig. I tillegg er Bonus & Kredittbalansen kun for Medlemmers personlige bruk. Medlemmer kan ikke samle opp Bonus & Kreditt fra flere kontoer, eller bruke Bonus & Kreditt for å kjøpe produkter fra LightInTheBox.com p\ vegne av andre eller for \ selge dem videre til andre.

Program Periode

Dette Programmet vil fortsette til det blir avsluttet, suspendert eller endret til en annen Bonus & Kredittprogram av LightInTheBox.com.