Podmínky užívání programu odměn a kreditů LightInTheBox

Vítejte na stránce Programu odměn a kreditů. Program odměn a kreditů se řídí následujícími podmínkami užívání.

Na této stránce:

Typy

 • Odměny
 • Kredit

Výhody a omezení dané členstvím v programu

Vstup do Programu odměn a kreditů nabývá platnosti po registraci na LightInTheBox.com a je úplně zdarma. LightInTheBox.com si vyhrazuje právo na zrušení, změnu, pozastavení nebo modifikaci jakéhokoli aspektu Podmínek Programu odměn a kreditů, a to kdykoli a bez předchozího upozornění.

 • Odměny:

  Je mnoho způsobů, jak získat odměny.

  1. Člen, který uskutečný opravňující nákup (definice viz dole) si může vydělat odměnu do výše 1% z čisté hodnoty (definice viz dole), kterou za nákup zaplatil.

  Opravňující nákup znamená nákup a zaplacení jednoho či více výrobků po internetu na LightInTheBox.com.

  Čistá hodnota znamená hodnota v hotovosti, kterou člen zaplatil za zboží v opravňujícím nákupu, po využití slevy anebo jiného odečtu odměn a kreditů.

  2. Propagační odměny lze získat během propagačních akcí v souladu s podmínkami dané akce.

  Omezení:
  - Odměny se nevztahují na nákupy, které se uskutečnily pouze a jenom za částky z odměn a kreditů. Bilance čili zůstatek nákupu uskutečněného částečně za odměny a kredity má nárok pouze na výši odměny, která se odvíjí od zůstatku, jež nebyl zaplacen kreditem či odměnami.
  Odměny budou přičteny na účet odměn a kreditů poté, co potvrdíte, že jste obdrželi všechny položky a napíšete hodnocení na všechny položky v objednávce.
  - Výše odměny je zaokrouhlena na centy, kromě JPY, CLP, NOK, DKK, SEK, KRW, které jsou zaokrouhleny na celé jednotky měny.

 • Kredit:

  Peníze z reklamací Vám vrátíme v podobě kreditu anebo původním způsobem platby zpět na účet, jakmile byla vyřízena reklamace za objednávku. Členové, kteří přijmou vrácení peněz v kreditní bilanci, ztrácejí nárok na vrácení peněz či výměnu zboží v jakékoli jiné formě.

Bilance odměn a kreditu

Členové si svůj zůstatek mohou kdykoli zkontrolovat tak, že se přihlásí do svého účtu a kliknou na Moje odměny a kredity. Společnost LightInTheBox.com není zodpovědná za jakékoliv selhání, zpoždění, nebo chybu připsání odměny na účet. Každý člen je zodpovědný za veškerou aktivitu spojenou se svým účtem, a to včetně výběru odměn a kreditů, nehledě na to, jestli dal k takové akci oprávnění.

Doba vypršení platnosti

Odměny mají omezenou platnost, pokud LightInTheBox.com neuvádí jinak. Pokud člen neuskuteční nákup včas a nevyužije odměnu před vypršením platnosti, odměny s prošlou platností se mu okamžitě odečtou z bilance odměn a kreditů.

Kredit je platný napořád, pokud se odměnový a kreditní účet člena nezmění na neaktivní účet.

Neaktivní účet

Pokud se člen přestal přihlašovat do účtu pro odměny a kredity v po sobě jdoucím období déle než 365 dnů od posledního data přihlášení člena, tak na základě předchozího písemného oznámení o stavu účtu, který má být klasifikován jako neaktivní účet, si LightInTheBox.com vyhrazuje právo účtovat správní poplatek ve výši 1【USD】měsíčně na vašem účtu pro odměny a kredity, pokud do 10 dnů od oznámení nedošlo k žádné aktivitě v podobě přihlášení. Pokud zůstatek na členském účtu nestačí k úhradě správního poplatku, tak si LightInTheBox.com vyhrazuje právo uzavřít váš účet.

Výběr odměn a kreditů

Odměny a kredity budou automaticky použity na další oprávněný nákup na LightInTheBox.com, kromě nákupu předplaceného kreditu a / nebo odměn. Aby člen mohl využít odměny a kreditů, musí být objednávka ve stejně měně jako je zůstatek odměn a kreditu. Pokud chcete použít odměny a kredit, zaškrtněte příslušné políčko během procesu dokončení platby na LightInTheBox.com.

Výběr

Odměny se nedají vybrat.

Kredit se dá vybrat jen na platební kartu anebo účet, ze kterých jste původně platili. Záznam o výběru bude na výpisu z karty vykázán, jakmile bude vaše žádost o výběr úspěšně zpracována. Pokud jste k platbě použili více než jednu kartu, celková částka určená k výběru se rozdělí mezi všechny karty. Pokud chcete vybrat kredit, klikněte na tlačítko Dostupná bilance na stránce Moje odměny a kredity

Reklamace

Pokud chcete reklamovat položku, která byla zcela nebo částečně zaplacena odměnami či kreditem, reklamace bude zpracována v souladu s naším Reklamačním řádem.

Bilance odměn a kreditů se nedá přenášet ani kumulovat

Odměny a kredit a další práva a povinnosti, která se k nim vztahují, se nedají přenášet, přepisovat, prodávat, vyměňovat ani směňovat žádným členem či jinou osobou bez předchozího písemného souhlasu LightInTheBox.com. Pokus o jakýkoli skutek popsaný v předchozí věte bude vynulován a prohlášen za neplatný, Bilance odměn a kreditu se vztahuje jen na osobní použití příslušného člena. Členové nesmí kumulovat odměny a kredity z několika účtů ani je použivat k nákupu zboží na LightInTheBox.com pro jiné osoby anebo pro přeprodejní účely.

Doba platnosti programu

Tento program potrvá tak dlouho, dokud nebude ukončen, přerušen, pozměněň anebo přeměněň do jiného Programu odměn a kreditu LightInTheBox.com.