Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět prodávajícímu v zákonné lhůtě v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy.

Adresát (prodávající):

Light In The Box Limited

se sídlem na adrese Room 705-706, 7/F., China Insurance Group Building, No. 141 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong

registrační číslo. 1141168

jež je registrována podle zákonů Hong Kong SAR

Oznamuji(eme), že tímto odstupuji(eme) od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

Datum objednání zboží:  
Jméno a příjmení kupujícího(ích):  
Bydliště kupujícího(ích):  
Datum:  
Podpis kupujícího(ích): (pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)